Poradenství

Demoliční práce:

Komplexní služby v souvislostí s přípravou a realizací demoličních prací. Službou v rámci realizace demolice se rozumí provedení demolice, odvoz a uložení odpadů, včetně kolaudace provedených demoličních prací stavebním úřadem.