Asset management

 

Jde o správu finančních aktiv podle vzájemně dohodnuté investiční strategie, založené na důkladné analýze specifických požadavků klientů na likviditu, míru rizika a časový horizont investice.